hvor affald er en ressource

grundlagt i 2010

kontorer i Danmark og Polen

vi behandler bioaske, organisk bundaske, flyveaske og gips

vi tilbyder bæredygtige tjenester

Vi HÅNDTERER

10 01 01

Bundaske, slagge
og kedel støv

Vi HÅNDTERER

10 01 03

Flyve aske fra tørv
og ubehandlet træ

Vi HÅNDTERER

10 01 99

affald ellers
ikke specificeret

Vi HÅNDTERER

10 01 05

calciumbaseret reaktionsaffald fra røggasafsvovling i fast form

Gød med aske og dæk markens behov for kalium og fosfor

Vi tilbyder 5000 tons miljøvenlig gødning direkte til landbruget. Bio asken er fantastisk gødnings bidrag til konventionelle og økologiske bedrifter!

TELEFON

+45 4014 1393

MAIL

kb@agrotradegrupa.com