Biomasseasker

FORDELE VED BIOMASSEASKE

Asken kan med fordel bruges som en billig kilde til fosfor og kalium. I modsætning til de organiske produkter er der et meget lille indhold af kvælstof i asken, så aske belaster ikke landbrugets kvælstofkvote. Aske kan derfor bruges som gødning på alle arealer og udbringes på alle tidspunkter af året.

Næringsstoffer såsom fosfor, er en begrænset ressource i verden, og forsyningshorisonten vurderes til at være ca. 50 år. Derudover bidrager Agro Trade til den CO2-fortrængende proces når man i landbruget vælger at benytte sig af bæredygtig biomasse som gødning, og dermed reducerer CO2-udledningen af fossile råstoffer, der i høj grad bliver sejlet til europa fra Kina, Sydamerika og Marokko.

Agro Trade kan aftage både bund- og flyveaske, hvoraf bundasken genanvendes ved udspredning på landbrugsarealer i Danmark og flyveasken eksporteres med notifikation til Agro Trades egen gødningsfabrik i Polen, hvorefter flyveasken indgår i en gødningsproces. Gødnings-slutproduktet bliver derefter distribueret ud til landmænd der kan erstatte fossile næringsstoffer med bæredygtig gødning.

GODE GRUNDE TIL AT MODTAGE ASKE

REDUCERING AF GØDNINGSUDGIFTER

Med bioaske er det muligt at reducere sine gødningsudgifter markant, samtidig med at man erstatter fossil energi med vedvarende energikilder.

TILFØRER AFGRØDER DE NØDVENDIGE NÆRRINGSSTOFFER

Biomasse tilfører b.la. kalium, fosfor, mangan, svovl, magnesium samt en række mikronæringsstoffer til afgrøderne.

DIREKTE TRANSPORT UD TIL LANDMANDEN

Det er muligt at få gødningen leveret på marken.

VI HÅNDTERER ALLE LOVPLIGTIGE DOKUMENTER

Agro Trade sørger for en præcis deklaration af asken som sikrer at alle grænseværdier for tungmetaller og næringsstoffer er overholdt i det leverede slutprodukt.

LANGVARIG OG STABIL SAMARBEJDSPARTNER

Agro Trade ønsker at fungere som en stabil gødningsleverandør i de kommende år, og tillige indgå langvarige samarbejdsaftaler med kraftvarmeværker.

REDUCERING AF GØDNINGSUDGIFTER

Læs mere
Med bioaske er det muligt at reducere sine gødningsudgifter markant, samtidig med at man erstatter fossil energi med vedvarende energikilder.

TILFØRER AFGRØDER DE NØDVENDIGE NÆRRINGSSTOFFER

Læs mere
Biomasse tilfører b.la. kalium, fosfor, mangan, svovl, magnesium samt en række mikronæringsstoffer til afgrøderne.

DIREKTE TRANSPORT UD TIL LANDMANDEN

Læs mere
Det er muligt at få gødningen leveret på marken.

VI HÅNDTERER ALLE LOVPLIGTIGE DOKUMENTER

Læs mere
Agro Trade sørger for en præcis deklaration af asken som sikrer at alle grænseværdier for tungmetaller og næringsstoffer er overholdt i det leverede slutprodukt.

LANGVARIG OG STABIL SAMARBEJDSPARTNER

Læs mere
Agro Trade ønsker at fungere som en stabil gødningsleverandør i de kommende år, og tillige indgå langvarige samarbejdsaftaler med kraftvarmeværker.

100% SIKKER OG KONTROLLERET HÅNDTERING

Vi sørger altid for den lovpligtige papirdokumentation, og at alle love og regler bliver overholdt undervejs i processen. Hos Agro Trade er grøn innovation nøgleordet i vores forretningsmodel.

ET UDPLUK AF VORES KUNDER