Om os

AGRO TRADE

Agro Trade er en dansk/polsk virksomhed med kontor i Otterup på Fyn og kontor i Koszalin, Polen. Agro Trade blev grundlagt i 2010 i Danmark med det formål at skaffe det danske landbrug adgang til miljørigtige jordforbedringsmidler, og samtidig at udnytte viden om landbrug og cirkulær økonomi til at udvikle forbedret landbrugsdrift. Derudover, men som en del af den virksomhed indbefatter Agro Trade’s aktiviteter også at indsamle og nyttiggøre BioMasseAsker ( BMA ) især fra anvendelse af rene biomassebrændsler fra danske biomassefyrede kraftvarme- og fjernvarmeværker. Med bioasker forstås samlet både flyveasker fra røggasfilter som bundasker der fjernes fra bunden i et fastbrændselsfyret anlæg.

Når disse askematerialer overhovedet er til rådighed, så skyldes det samfundets ønske om, at et øget brug af bæredygtig energi bl.a. i form af biomasse kan tilfredsstille den stigende opmærksomhed, der er for at erstatte fossil energi med forskellige vedvarende energikilder. Biomasse er en af disse grønne energikilder. Agro Trade indgår derfor som et naturligt led i den kæde.

0
Tons produktions kapacitet årligt
0
Landmandskunder
0
Ton gødning produceret årligt

VORES MILJØMÆSSIGE STRATEGI

Hos Agro Trade er man vel vidende om den betydning, som gødskning har for landbrug, miljø og ressourceudnyttelse. Men for at kunne medvirke til at udnytte alle ressourcer bedst muligt, er Agro Trade aktivt engageret i at udnytte gødningsværdien i de asker, der fremkommer på de kraftvarmeværker, der bl.a. bruger halm og træflis som brændsel. Hele dette forretningsområde er under udvikling i disse år. Der er altså tale om en cirkulær tankegang, der som det kan forstås, samlet set er til gavn for miljøet.

VORES ERFARING
Landbrug - 30 år
Genanvendelse af BioMasseAsker (BMA) – 10 år
Bæredygtig udvikling inden for alternative restprodukter - 8 år

HVORFOR SAMARBEJDE MED OS?

SAMARBEJDE MED UNIVERSITETER – Vi samarbejder med flere forskellige landbrugs-universiteter i Polen omkring markforsøg, og hvordan næringsstofferne bliver tilgængelige for planternes optagelse.

Hos Agro Trade ønsker vi et transparent og ærligt samarbejde igennem vidensdeling, hvor vi hele tiden er i tæt dialog med vores kunder.

Vi tager ansvar og står inde for alle de valg der bliver taget i beslutningsprocesserne.

Vi lægger stor vægt på transparens og ærlighed, både internt i vores virksomhed og hos vores samarbejdspartnere, ved at vise tillid til hinanden.

Vi arbejder resultatorienteret ved at leve op til de aftalte mål omkring cirkulær økonomi, og ved at levere de bedst mulige løsninger.

SAMARBEJDE

Læs mere
Hos Agro Trade ønsker vi et transparent og ærligt samarbejde igennem vidensdeling, hvor vi hele tiden er i tæt dialog med vores kunder.

ANSVAR

Læs mere
Vi tager ansvar og står inde for alle de valg der bliver taget i beslutningsprocesserne.

GENNEMSIGTIGHED

Læs mere
Vi lægger stor vægt på transparens og ærlighed, både internt i vores virksomhed og hos vores samarbejdspartnere, ved at vise tillid til hinanden.

MÅLRETTET

Læs mere
Vi arbejder resultatorienteret ved at leve op til de aftalte mål omkring cirkulær økonomi, og ved at levere de bedst mulige løsninger.

ET UDPLUK AF VORES KUNDER