NYBYGGERI VED KØGE HAVN

Agro Trade bygger 2 nye haller og et befugtningsanlæg ved Køge Havn, og udvider dermed sit nuværende lager fra
Lindø Havn til også at oplagre/processe på Køge Havn. I fremtiden opbevares, blandes og sendes bioaske, røggasaffald og okkerslam herfra til egen gødningsfabrik i Polen. Mængden af tilførte produkter forventes ad åre at andrage op til 75.000 t, med et maksimalt oplag på 6.000 t.

Anlægget indrettes med to plansiloer på hver 2000 m2 og 12 m høje ved kip, så trailervogne kan tippe af. Der påbegyndes med etablering af en enkelt hal, og hal to følger ved behov. I hallerne aflæsses ”tørre” materialer, der kommer med trailervogne (let befugtede med op til 20% vand ved ankomst). Endvidere etableres op til 6 silotanke ca. 15 m høje, der hver rummer ca. 100 m3. Tre siloer benyttes til modtagelse af asker og tre siloer benyttes til okkerslam med ca. 15% tørstof og røggasvaskevand med godt 5% tørstof. Siloer til modtagelse af bioaske udstyres med filter i toppen hvorfra fortrængningsluften renses med en udskilningsgrad på over 99% (samme filtertype som på cementsiloer).

Bag de 6 silotanke etableres pumpestationen og blandeanlæg, hvorfra asken blandes med slammet for at iblande især svovl og jern ind i materialerne, men også for at gøre materialerne ”nassede og klæge”, så de ikke i den videre håndtering er støvende. Anlægget er en videreudvikling / generation 2 af AgroTrades anlæg på Lindø.

Ovenstående er et uddrag af den samlede miljøgodkendelse fra kommunen. Derudover er der i denne sektion vedhæftet billedmateriale i 3D af byggeprojektet.